EEE Regional Alliance in Szeged

A Szövetség központi feladata az EEE projekt keretében létrejött oktatási segédanyag (Teaching Toolkit) gyakorlati tesztelése volt. Az oktatási segédanyag moduljait egy egész szemeszteres kurzus keretein belül tesztelték. A kurzus az alábbiak szerint került megvalósításra:

  • A kurzus a Szegedi Tudományegyetem minden karának hallgatói számára elérhető volt, úgynevezett „szabadon választható” tárgyként, melyért 2 kreditet kaptak a résztvevők, azaz szervesen beépült tanulmányi előmenetelükbe. A kurzuson több mint 20 fő vett részt, akik hetente 90 perces órán ismerkedhettek meg a vállalkozói kompetenciákkal. Az órák egyik felében helyi vállalkozók adták át tudásukat, másik felében pedig 5 fős csapatokba szerveződve a hallgatók és egy saját vállalkozás ötletét dolgozták ki. Vállalkozási ötletük kidolgozásának alakulásáról 2 heti rendszerességgel számoltak be mentoraiknak és egymásnak.
  • Minden hallgatói csapatot 1-1 oktatói-, vállalkozói-, valamint SZTE GTK Vállalkozásfejlesztési mesterszakos hallgató mentorált heti rendszerességgel vállalkozói ötleteik kidolgozása során.
  • A félév során kidolgozott vállalkozói ötleteket a kurzus végén egy vállalkozókból álló zsűri, és szélesebb nyilvánosság előtt adták elő a hallgatók.

The Regional Alliance is led by: