EEE Regional Alliance in the Halle (Saale) Region

EEE Regionális Szövetség Halle/Saale-ben: A Halle-ban létrehozott regionális szövetség központi célja a vállalkozóvá válás népszerűsítése, és ezáltal a helyi start-up ökoszisztéma erősítése. E tevékenyésgei által ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a vállalkozóvá válás oktatásának ügye nagyobb figyelmet kapjon a releváns tudományos-, üzleti-, és politikai döntéshozók körében a régióban.

E célok elérésének érdekében a jelenlegi vállalkozóvá válást támogató intézkedéseket áttekintették, és új kezdeményezések bevezetésére tettek javaslatokat. A Halle-i regionális szövetség mindezt egy lépésről-lépésre haladó folyamat során valósította meg, melynek kiinduló pontja az érintett és érdeklődő szereplőkkel (stakeholderekkel) történő kétoldalú egyeztetés volt. Ezeket az egyeztetéseket azután szélésebb körben megvalósuló tanácskozások követték.

E folyamat eredményeképpen az érintett kulcs-szereplők (különösen a felsőoktatási intézmények képviselői, közvetítő szervezetek, munkaadók érdekképviseleti szervei, KKV szervezetek és a kamara képviselői) számára világossá vált a jól működő start-up ökoszisztéma jelentősége egy innovatív regionális fejlődés szempontjából.

Halle Regional Alliance is led by: