EEE Project: Az európai vállalkozásoktatás elősegítésének innovatív megközelítése

A vállalkozás tudománya mindig aktuális téma, köszönhetően a foglalkoztathatóságban, a regionális növekedésben és az innovációban játszott szerepének. Tekintve az információk és a fiatalok vállalkozási kezdeményezésinek bőséges számát, a Univations vezetésével a partnerek a tudományos kutatások, szakpolitikai dokumentumok és közvetlen tapasztalatok áttekintésével beazonosíthatják a sajátos igényeket és innovatív megoldásokat.

A felsőoktatási intézmények vállalkozástámogatása hagyományosan a K+F, illetve technológiai hátterű, magas potenciállal rendelkező startup-ok infrastruktúrájának elősegítésére fókuszált. Habár ez hasznosnak bizonyult, ma már ismeretes, hogy a vállalkozástudomány sokkal több mindent foglal magában a startup-ok és a vállalati vállalkozások számára egyaránt – problémamegoldást és értékteremtést bármely foglalkoztatási környezetben. Az is bebizonyosodott, hogy sok elismert, felülről lefelé irányuló, illetve infrastrukturális modell eredménytelen, és a szereplőknek egy helyi feltételek köré épülő vállalakozói ökoszisztémát kellene létrehozniuk és a kezdetektől be kellene vonniuk a regionális magánszektort. A partnerek korábbi projektek során szerzett saját tapasztalatai azt mutatják, hogy a felsőoktatási intézmények katalizátorrá válhatnak a többi szereplővel történő együttműködés révén, viszont óriási hasznát veszik az iránymutatásnak ezen a téren.

Mitől egyedülálló az EEE Project a vállalkozásoktatásban?

Az EEE Project alulról felfelé irányuló megközelítést alkalmaz, amely egyfajta felhatalmazást ad az egyetemi oktatók számára, valamint fenntartható együttműködéseket hoz létre a felsőoktatási intézmények és más szereplők között a vállalkozói ökoszisztémán belül. A projekt leginnovatívabb elemei a következők:
1. A vezetőség ösztönzése és belső trénerek képzése: Az összes projekt output arra irányul, hogy a felsőoktatási intézmény vezetőségét és oktatóit katalizátor szerep felvállalására ösztönözze, valamint fejlessze képességüket a vállalkozás tudományának hatékony oktatására minden egyes karon és iskolában.
2. Regionális ökoszisztéma megközelítés: A projekt kapcsolatokat épít ki és erősít meg a tudományos, üzleti, kormányzati és közvetítői szféra között egy olyan stabil vállalkozói ökoszisztéma létrehozása érdekében, amely lehetővé teszi az egyes régiók gazdaságának és társadalmának egyedi környezetére történő reagálást, valamint minőségi támogatást biztosít a felsőoktatásban részt vevő hallgatóknak és segíti a külső támogatásokhoz való hozzáférést végzett vállalkozókként.
3. Cselekvés alapú megközelítés: Az üzleti szféra és a társadalmi érdekcsoportok oktatási programokba történő bevonásának elősegítése a felsőoktatási intézményekben, ezáltal ösztönözve az egyetem-ipar együttműködéseket.
4. Szabványosítási és fejlesztési megközelítés: A projekt által kifejlesztett eszköztár további hallgatói vállalkozási kezdeményezések létrehozását fogja támogatni az együttműködések során szerzett tapasztalatok alapján.

Projekt tevékenységek

A kétéves projekt célja három szellemi output (IO) létrehozása a következő tevékenységek kivitelezésével:
1. Regionális szövetségek kiépítése három régióban: Halle (Németország), Innsbruck (Ausztria) és Szeged (Magyarország) (IO1): A szövetségek a felsőoktatás, a vállalkozásfejlesztési ökoszisztéma és a regionális fejlesztés területein tevékenykedő szervezetek képviselőiből fognak állni, akik plenáris és kétoldalú üléseken oszthatják meg egymással ismereteiket és határozhatják meg a legjobb gyakorlatot támogató struktúrákat és oktatási célokat – közvetlen tanulás sajátos tananyagon keresztül és csoportos megbeszélés –, valamint regionális akcióterveket hozhatnak létre, elkötelezve az egyes érdekcsoportokat a vállalkozásoktatás felsőoktatásban való elterjesztésére irányuló egyéni és közös tevékenységek felé.
2. Kommunikációs és kapacitás növelő kampány megvalósítása (IO2): Célzott kommunikáció segítségével a felsőoktatási intézmények oktatói és trénerei, valamint a társadalmi érdekcsoportok naprakész információkkal lesznek ellátva, amely segít helyesbíteni bármely téves információt a vállalkozásoktatás szerepével kapcsolatban, valamint a tájékoztatás és legjobb gyakorlatok révén megszerzik a szükséges ismereteket és készségeket ahhoz, hogy a vállalakozói szemléletet minden tudományág tantárgyainak oktatásába be tudják építeni.
3. Vállalkozásoktatási eszköztár fejlesztése és alkalmazása (IO3): A hallgatók, oktatók, vállalatok és más érintett érdekcsoportok részt fognak venni a hallgatói vállalkozás projektekben és társadalmi vállalkozás programban, melyek problémaorientált tanulás alkalmazására épülnek és ösztönzik az egyetem-ipar, valamint az egyetem-kormányzat együttműködést, ezzel bővítve a hallgatók és az egyetemi oktatók ismereteit és fejlesztve készségeiket.