Bevezetés

Miközben a fiatalok vállalkozói készségeinek erősítését egyre inkább a gazdasági növekedés egyik fő hajtóerejeként ismerik el, a hallgatók vállalkozó szellemének abszolút szintje továbbra is alacsony az Európai Unióban, és elmarad a versenytársaktól. A felsőoktatási intézmények által kínált vállalkozástudományi képzések számában és típusaiban jelentős növekedés mutatkozott az elmúlt években, azonban ezen kezdeményezések minőségileg eltérnek egymástól.

Számos európai ország nem képes kihasználni a hallgatói vállalkozásokban rejlő lehetőségeket; Németországban a “gyenge vállalkozói légkör” miatt csökken a korai fázisú hallgatói vállalkozások száma, míg Magyarországon a fiatalok magas munkanélküliségi aránya állít kihívást a gazdaság elé. Ausztriában, ahol a vállalkozásoktatás más Uniós országokhoz képest sokkal előrébb jár, ez a képzési forma csak az üzleti iskolákban érhető el. A sikertelenség két legfőbb okának az emberi erőforrás hiánya és az elégtelen finanszírozás tekinthető, melyhez hozzájárul az “entrepreneurship” fogalmának félreértelmezése az oktatók körében, legtöbbször pusztán az üzleti tanulmányokkal azonosítva azt.

Válaszként ezen kihívásokra, az EEE Project célul tűzte ki a vállalkozói szemléletet elsajátító és korai fázisú vállalkozói tevékenységben részt vevő hallgatók arányának növelését a felsőoktatási intézményekben. Ez a célkitűzés szemléletformáló tevékenységeken keresztül, valamint a felsőoktatási intézményekben oktatók pedagógiai kapacitásának növelésével érhető el, kiegészítve a vállalkozói ökoszisztéma szereplői közötti együttműködések elősegítésével.